Ruth en Boaz

Ruth en Boaz - Piet van der Zee

Is dit puur een verhaal vol van romantiek?
Boer zoekt vrouw anno jaar 0?
Nou… ik zie meer het mysterie van de Liefde…
Een vrouw getekend door het leven maakt ingrijpende keuzes…
Kiest voor het grote onbekende, en wat er dan gebeurt?
Samen met die gave kerel Boaz wordt zij (stam)moeder van de Koning.
Lees het verhaal in het Bijbelboek Ruth.

  • Techniek: Acryl
  • Afmetingen schilderij: 80 x 60 cm
  • Afmetingen incl. lijst: 94 x 74 cm
  • Prijs: exclusief lijst, meerprijs bestaande lijst € 70
  • Jaar: 2019

Ruth and Boaz

Is this just a story full of romance?
Farmer is looking for a wife in the 0 year?
To be honest, I see more about the mystery of Love…
A woman marked by life makes deep choices
Chooses the great unknown, and see what happens than?
Along with that cool guy Boaz, she becomes the ancestor of the King.
Read the story in the Bible book of Ruth.

  • Technic: Acryl
  • Dimensions painting: 80 x 60 cm
  • Dimensions incl. frame: 94 x 74 cm
  • Price: Frame excluded, additional price existing frame € 70
  • Year: 2019