Oude Indiaanse vrouw

Indiaanse vrouw - Piet van der Zee

Het menselijk gezicht is voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Kinderen, met hun spontaniteit.
Mooie kleurrijke vrouwen, robuuste mannen.
Toen ik deze kop “langs” zag komen, kon ik er niet omheen.
Je leest iets in haar ogen van, wat heeft ze allemaal gezien?
Wat vertelt ze jou?

  • Techniek: Acryl
  • Afmetingen schilderij: 60 x 50 cm
  • Afmetingen incl. lijst: 72 x 62 cm
  • Prijs: Verkocht
  • Jaar: 2017

Old Indian woman

The human face is an inexhaustible source of inspiration for me.
Children, with their spontaneity.
Beautiful colorful women, robust men.
When I saw this head “passing by”, I couldn’t ignore it.
You read something in her eyes as, what has she seen?
What is she telling you?

  • Technic: Acryl
  • Dimensions painting: 60 x 50 cm
  • Dimensions incl. frame: 72 x 62 cm
  • Price: Sold
  • Year: 2017