Esther

Esther - Piet van der Zee

Het Bijbelboek Esther is een bizar mooi verhaal.
Een balling wordt de machtigste vrouw in het oude Perzische wereldrijk.
Macht en liefde, wraak en opoffering, het is er allemaal in te vinden.
Dit is het moment dat ze met andere “huwelijkskandidaten” oog en oog staat met de Koning, die een nieuwe vrouw wil kiezen.
Ahasveros is zijn naam in de Bijbel, Artaxerxes de geschiedkundige naam.
Een “beauty contest”, maar wat voor één.
Ik denk dat Esther hier met bibberende knieën het oordeel van de Koning afwacht.
Het kan zomaar heel anders met je aflopen…
En, zij niet alleen, maar met het hele Joodse volk, zo bleek later.
Hadassah wordt ze in Israël genoemd, er is een Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem.
En het jaarlijkse Poerimfeest is een gevolg van haar optreden, toen.
Doemdag werd een Feestdag…

  • Techniek: Acryl
  • Afmetingen schilderij: 90 x 90 cm
  • Afmetingen incl. lijst: 100 x 100 cm
  • Prijs: exclusief lijst, meerprijs bestaande lijst € 80
  • Jaar: 2015

Esther

The Bible book of Esther is a bizarrely beautiful story.
An exile becomes the most powerful woman in the historical Persian empire.
Power and love, revenge and sacrifices, it can all be found in it.
This is when she stands eye and eye with other “suitors” with the King, who wants to choose a new wife.
Ahasverus is his name in the Bible, Artaxerxes is the historical name.
A “beauty contest”, but what a special kind…
I think Esther here with trembling knees awaits the King’s judgment.
It can end very differently for you …
And, not only she, the entire Jewish population, as it turned out.
In Israel she is called Hadassah, there is a Hadassah hospital in Jerusalem.
And the annual Purim festival is a result of her courageous actions back then.
Doomsday became Holiday …

  • Technic: Acryl
  • Dimensions painting: 90 x 90cm
  • Dimensions incl. frame: 100 x 100 cm
  • Price: excluding frame, additional price frame € 80
  • Year: 2015